Suzuki Updates V-Strom 650, V-Strom 1000 Workhorses

Photo by: Tod Rafferty