Suzuki Updates V-Strom 650, V-Strom 1000 Workhorses 1 of 10

Photo by: Tod Rafferty